Verkeersveilige dag 27/02/2024

Op meer dan 120 locaties in de provincie Oost-Vlaanderen worden op dinsdag 27 februari 2024 verkeerscontroles uitgevoerd. Met deze Verkeersveilige Dag willen de initiatiefnemers - de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter en de procureur-generaal i.s.m. de lokale en federale politie- de Oost-Vlaamse autobestuurders sensibiliseren over de gevaren van vier grote killers in het verkeer: rijden onder invloed van alcohol en drugs, het niet dragen van een gordel, afleiding (gsm’en achter het stuur) en overdreven en onaangepaste snelheid. Ook in onze politiezone worden controles uitgevoerd.

Verkeersveilige dag 2024

Als je te snel rijdt, heb je minder tijd om te reageren!

Als je je aan de toegelaten limiet houdt, kan je beter zien en anticiperen op wat er rondom jou gebeurt. Bovendien kan je nog op een veilige manier reageren of stoppen als er plots iets onverwachts gebeurt, bv. overstekende kinderen, uitwijkende fietsers, auto's die parkeerplaatsen verlaten enzovoort. Daarom is de snelheidslimiet ook de veiligheidslimiet.

Afleiding achter het stuur beïnvloedt je rijvaardigheid

Wie afgeleid is tijdens het rijden, gaat anders rijden. Afleiding beïnvloedt essentiële aspecten van je rijvaardigheid. Vooral de combinatie van visuele, fysieke en cognitieve afleiding blijken erg gevaarlijk (bericht typen, een contact opzoeken, een voorwerp vastpakken). Je ogen, je handen en je volle aandacht zijn echt wel essentieel om veilig te kunnen sturen en op tijd en correct te reageren. Zorg dus dat je iedere rit gefocust bent.Meer info

Meer info over de gevaren vind je op www.veiligverkeer.be/veilig-rijden/.