Wat is slachtofferbejegening?

Slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Slachtofferbejegenaars zijn getraind in het brengen van slecht nieuws, bijstaan van na(ast)bestaanden en doorverwijzen naar de juiste diensten en hulporganisaties.

Binnen onze zone is er een poule van collega's die opgeleid zijn als slachtofferbejegenaar. Dit wil zeggen dat zij zich - naast hun dagdagelijkse taken - gespecialiseerd hebben in de slachtofferbejegening.

Hoewel alle politiebeambtes de basisregels kennen om slachtoffers bij te staan - zij komen immers meestal het eerst met hen in contact - kunnen zij bij ernstige ongevallen of criminaliteit beroep doen op dit gespecialiseerd team.

Meer info: dienst slachtofferbejegening

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Schelde-Leie via het contactformulier of telefonisch via 09 321 36 00.