Wanneer gebruik ik mijn gevarendriehoek?

In je voertuig dient een gevarendriehoek aanwezig te zijn. Een gevarendriehoek is een driehoekige rode reflector, die in sommige Europese landen (waaronder België) aanwezig dient te zijn in de auto. Wanneer de auto door pech of een ongeluk langs de weg komt stil te staan, dient deze gevarendriehoek het overige verkeer te waarschuwen.

De gevarendriehoek moet worden gebruikt:

  • indien het voertuig een gevaar is op de openbare weg (bv. door een defect of na een ongeval) en niet onmiddellijk kan verplaatst worden
  • indien het voertuig zijn lading verloren heeft en die niet onmiddellijk kan opgeruimd worden

De gevarendriehoek moet worden geplaatst:

  • op de autosnelweg:  op 100 meter voor het voertuig
  • op andere wegen: 30 meter voor het voertuig
  • in de bebouwde kom: 30 meter (indien dit niet mogelijk is mag het dichter)

In al deze gevallen moet de gevarendriehoek vanaf minstens 50 meter te zien zijn.

Wetgeving

Artikel 70 - Koninklijk besluit (van 15 maart 1968) houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Vlaamse Ardennen via het contactformulier of telefonisch via 055 33 88 88.