7. Verkeer

Diensthoofd: 1ste Hoofdinspecteur Johan Tratsaert (LIK Verkeer) en Hoofdinspecteur Kevin Schoutteet (verkeersdienst)

Medewerkers: 1 hoofdinspecteur, 6 inspecteur-motorrijders en 3 CALOG-personeelsleden.

Opdrachten:

  • De cel is betrokken bij de coördinatie, planning en voorbereiding van grote wegeniswerken in de politiezone en grote evenementen.
  • De cel handelt de aanvragen voor de inname van het openbaar domein via Eagle af en controleert of de geplaatste signalisatie en inname ook kloppen met de afgeleverde vergunningen.
  • 6 motorrijders van de verkeerscel zien toe op het verkeer. 
  • De cel coördineert de bemande en onbemande snelheidscontroles in de politiezone.
  • Een administratieve afdeling verwerkt de verkeersinbreuken en staat tevens in voor de opvolging en statistische verwerking van de verkeersongevallen.
  • De dienst gaat ter plaatse om verkeersproblemen te onderzoeken.

Contact:
pz.middelkerke.verkeer@police.belgium.eu voor verkeersgerelateerde zaken
pz.middelkerke.werken@police.belgium.eu voor informatie betreffende wegeniswerken en inname openbaar domein.

Motorrijder PZ Middelkerke

Bij de verkeerscel kan u ondermeer terecht voor:   

  • advies m.b.t. verkeersaangelegenheden
  • vergunningsaanvragen voor de inname van het openbaar domein om werken uit te voeren
  • doorgangsbewijzen voor het laden en het lossen op de voetgangerszone van de zeedijk of Koning Ridderdijk (tussen 06:00 en 10:00 uur kan iedereen dagelijks vrij op en af de voetgangerszone voor het laden en het lossen)

 

Nieuwe procedure aanvraag inname openbaar domein vanaf 01/06/2020:

De gemeente Middelkerke is op 01/06/2020 overgestapt naar het digitaal platform Eagle voor de verwerking van de aanvragen voor de inname van het openbaar domein, deze verwerking zal gebeuren door de verkeersdienst van de politie. Alle aanvragen dienen nu dus ook te gebeuren via de website van Eagle

Via onderstaande link verwijzen wij u door naar de website van de gemeente Middelkerke waar u de nieuwe procedure en de link naar Eagle terug kan vinden:

Aanvraag inname openbaar domein - Eagle

 

Contact:

De verkeerscel is bereikbaar tijdens de kantooruren
Tel: 059 312 312 keuzetoets 1
Fax : 059 305 642
Email :  pz.middelkerke.verkeer@police.belgium.eu