PZ Gavers

De korpschef van Politiezone Gavers betreft hoofdcommissaris Jean-Louis Dalle.

HCP Dalle staat in voor de leiding en organisatie van onze zone samen met de verschillende directies.