Zonaal Veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan wordt om de vier jaar telkens opnieuw door de zonale veiligheidsraad van de politiezone opgesteld. Dit plan legt de strategische doelstellingen vast waarbij de concrete aanpak terug te vinden is in jaarlijkse actieplannen.

Bij de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan hebben we ons gesteund op een grondige analyse van de huidige werking van het korps. Daarnaast hebben we een grondige analyse gemaakt van alle bestaande prioriteiten opgenomen in alle mogelijke plannen van nationaal tot zuiver lokaal niveau. Tot slot hebben wij in belangrijke mate rekening gehouden met de perceptie van de bevolking over de aangevoelde prioriteiten en de werking van de zone via een "lokale veiligheidsbevraging". Een duidelijk zicht op de feiten en probleemgebieden van de zone is noodzakelijk om de werking en doelstellingen van het korps te kunnen bijstellen.

Deze drievoudige bronnen, zowel objectief als subjectief, laten ons toe opnieuw vooruit te plannen. De bedoeling van of via het zonaal veiligheidsplan bestaat erin te streven naar een verdieping van een kwaliteitsvolle dienstverlening en het aanbod van excellente politiezorg. Het planmatige uitvoeren van de operationele werking moet dan ook daadwerkelijk bijdragen tot de versteviging van de veiligheid en de leefbaarheid van de gemeente en de stad.