Zonaal Veiligheidsplan

Elke vier jaar stelt de veiligheidsraad van onze politiezone het zonaal veiligheidsplan op. Dit plan bevat de belangrijkste doelen die we willen bereiken en hoe we deze doelen willen aanpakken. Elk jaar maken we concrete actieplannen die gebaseerd zijn op dit overkoepelende veiligheidsplan.

Bij het opstellen van het veiligheidsplan hebben we grondig gekeken naar hoe ons politiekorps op dit moment werkt. We hebben ook uitgebreid onderzocht welke prioriteiten er op nationaal, regionaal en lokaal niveau bestaan. Daarnaast hebben we de mening van de bevolking meegenomen door middel van een enquête over lokale veiligheid. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de feiten en problematische gebieden binnen onze zone, zodat we onze werking en doelstellingen kunnen bijstellen.

Door gebruik te maken van deze verschillende bronnen, zowel objectief als subjectief, kunnen we vooruitplannen. Het doel van het zonaal veiligheidsplan is om te streven naar een hoogwaardige dienstverlening en uitstekende politiezorg. Door het planmatig uitvoeren van onze operationele activiteiten willen we daadwerkelijk bijdragen aan een veiligere en leefbaardere gemeente en stad. We willen de veiligheid van onze burgers versterken en hen een kwalitatieve politiezorg bieden.