Laatste nieuws

Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij deel aan de provinciale campagne rond verkeersveiligheid voor de fietsende schoolgaande jeugd. Dit jaar gaat deze onder de naam "verplicht verlicht" en wordt er dus gefocust op fietsverlichting.

Maar niet allen dat, ook de remmen, reflectoren zijn uiteraard ook belangrijk!
De fietscontroles zijn volop aan de gang in onze scholen (coronaproof uiteraard!).
Daarna volgen vanaf november controles op de openbare weg!Verplicht verlicht