Missie - Visie - Waarden

Bij Politiezone Gavers geloven we dat het essentieel is om een sterke set kernwaarden te hebben die onze organisatie en ons werk definiëren. Deze waarden vormen de basis van hoe we ons gedragen, hoe we onze taken uitvoeren en hoe we met de gemeenschap omgaan. In dit artikel willen we graag de vier kernwaarden van Politiezone Gavers belichten: Menselijkheid, Authenticiteit, Verantwoordelijkheid en Respect. Deze waarden zijn niet alleen woorden op papier, maar worden dagelijks in praktijk gebracht door onze medewerkers.

Menselijkheid

Menselijkheid is een fundamentele waarde die de manier waarop we met mensen omgaan bepaalt. Bij Politiezone Gavers begrijpen we dat achter elk incident en elke situatie echte mensen schuilen, met gevoelens, zorgen en behoeften. We streven ernaar om altijd empathisch, begripvol en ondersteunend te zijn in onze interacties met de gemeenschap. Door menselijkheid centraal te stellen, creëren we een veilige omgeving waarin mensen zich gehoord en gerespecteerd voelen.

Authenticiteit

Authenticiteit is een kernwaarde die benadrukt dat we altijd trouw moeten blijven aan wie we zijn als politiezone. We geloven in eerlijkheid, oprechtheid en transparantie in al onze handelingen. Onze medewerkers handelen integer en zijn trouw aan de principes en normen die we als organisatie hebben vastgesteld. Door authentiek te zijn, bouwen we vertrouwen op bij de gemeenschap en versterken we de geloofwaardigheid van ons werk.

Verantwoordelijkheid

Als politiezone dragen we een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap die we dienen. Verantwoordelijkheid betekent dat we ons bewust zijn van onze plichten en taken en deze met toewijding vervullen. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus en streven naar professionaliteit en integriteit in al onze acties. Door verantwoordelijkheid hoog in het vaandel te dragen, streven we naar een veilige en rechtvaardige samenleving.

Respect

Respect vormt de basis voor al onze interacties, zowel intern als extern. We erkennen de waarde en waardigheid van elk individu, ongeacht hun achtergrond, overtuigingen of situatie. Door respect te tonen, bevorderen we een inclusieve omgeving waarin iedereen gelijk behandeld wordt en zich gerespecteerd voelt. We handhaven ook respectvolle communicatie en samenwerking, zowel met collega's als met de gemeenschap.De waarden van Politiezone Gavers - Menselijkheid, Authenticiteit, Verantwoordelijkheid en Respect - vormen de kern van wie we zijn en hoe we ons werk doen. Deze waarden weerspiegelen onze toewijding om met medeleven en integriteit te handelen, verantwoordelijkheid te nemen voor onze taken en verantwoordelijkheden, en respect en waardering te tonen voor iedereen met wie we in contact komen. Door deze waarden centraal te stellen, streven we naar een politiezone die betrokken is bij de gemeenschap en die effectief bijdraagt aan het creëren van een veilige en harmonieuze samenleving.