Directie Operaties

Welkom bij de politiezone Gavers, waar onze Directie Operaties zich inzet met diverse teams en netwerken om de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap te waarborgen.

Team Interventie:

Ons toegewijde team Interventie bestaat uit inspecteurs en wachtofficieren die zich inzetten voor een efficiënte uitvoering van alle aspecten van noodhulp. Ze staan klaar om snel en doeltreffend te reageren op allerlei situaties die zich voordoen in ons werkgebied.

Netwerken binnen Team Interventie:

Binnen Team Interventie hebben we verschillende netwerken opgezet om specifieke kwesties aan te pakken. Deze netwerken zorgen ervoor dat we gespecialiseerde aandacht kunnen besteden aan diverse onderwerpen, waaronder:

Netwerk Jeugd en Gezin: Gericht op het ondersteunen en beschermen van de jeugd en gezinnen in onze gemeenschap.

Netwerk Dierenwelzijn: Voor het waarborgen van het welzijn van dieren en het aanpakken van gerelateerde kwesties.

Netwerk Politionele slachtofferbejegening: Dit betreft de dienstverlening aan slachtoffers door de politie waarbij de eerste opvang en het onthaal van het slachtoffer evenals het verstrekken van een goede basisinformatie aan het slachtoffer centraal staan.

Netwerk Milieu: Gericht op het handhaven van milieuregelgeving en het bevorderen van een duurzame leefomgeving.

Daarnaast hebben enkele van onze medewerkers aanvullende opleidingen genoten om verhoren van minderjarigen af te nemen en slachtoffers van seksueel geweld op te vangen. Gespecialiseerde zedeninspecteurs dragen bij aan het waarborgen van een gevoelige en professionele benadering in dergelijke delicate situaties.

Team Wijk:

Ons Team Wijk bestaat uit een wijkcoördinator en 11 wijkinspecteurs. Voor meer informatie over uw wijkinspecteur verwijzen wij u graag naar de rubriek "Je Wijkinspecteur". Zij staan in nauw contact met de lokale gemeenschap en zijn er om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te waarborgen.

Directie Mobiliteit en Evenementen

Binnen de politiezone Gavers is de Directie Mobiliteit en Evenementen een essentieel onderdeel dat zich richt op het handhaven van verkeersveiligheid en het coördineren van evenementen in ons werkgebied. Deze directie is onderverdeeld in drie samenwerkende teams: Verkeer, Evenementen, en Mobiliteit.

Team Verkeer:

Het Team Verkeer bestaat uit vier motards onder leiding van een hoofdinspecteur. Ze zijn toegewijd aan het waarborgen van een veilige verkeersstroom en het handhaven van de verkeersregels. Met hun mobiele capaciteit zijn ze in staat snel en adequaat te reageren op verschillende verkeerssituaties.

Team Evenementen:

Het Team Evenementen, onder leiding van een hoofdinspecteur, coördineert en beheert de veiligheid tijdens evenementen in ons werkgebied. Of het nu gaat om lokale festiviteiten, sportevenementen of culturele bijeenkomsten, dit team zorgt voor een veilige omgeving voor alle deelnemers en bezoekers.

Team Mobiliteit:

Het Team Mobiliteit, onder leiding van een verkeerscoördinator, richt zich op de mobiliteit in de ruimste zin van het woord. Dit omvat taken zoals  snelheidsmetingen en het verlenen van adviezen rond signalisatieplannen. Door samen te werken met andere teams binnen de directie en daarbuiten, dragen zij bij aan een efficiënte en veilige mobiliteit binnen onze gemeenschap.