Zonaal veiligheidsplan

Hier kan u het laatste zonale veiligheidsplan terug vinden.

Het zonaal veiligheidsplan wordt om de vier jaar telkens opnieuw door de zonale veiligheidsraad van de politiezone opgesteld. Dit plan legt de strategische doelstellingen vast waarbij de concrete aanpak terug te vinden is in jaarlijkse actieplannen.