Nieuws

EDC Card

De European Disability Card (EDC) is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen in die domeinen een aantal voordelen biedt, zoals aangepaste begeleiding en plaatsen. De kaart toont aan dat de houder een beperking heeft. Beperkingen zijn niet altijd zichtbaar of fysiek. Deze kunnen alle vormen aannemen.

In het kader van de campagne "verplicht verlicht" voert PZ gavers repressieve fietscontroles op in Harelbeke en Deerlijk.

Verplicht verlicht

Het nieuwe Ministerieel Besluit dat de maategelen oplijst inzake covid-19, wordt in de vooravond in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Dat houdt in dat de maatregelen vanaf middernacht ingaan en dus niet vanaf vrijdag 30/10 om 18.00 uur zoals eerder gecommuniceerd.

Het virus wacht niet, daarom werd deze beslissing genomen.

Nog een vraag? Stel ze niet hier, maar bel 0800 14 689corona maatregelen vanaf middernacht

Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij deel aan de provinciale campagne rond verkeersveiligheid voor de fietsende schoolgaande jeugd. Dit jaar gaat deze onder de naam "verplicht verlicht" en wordt er dus gefocust op fietsverlichting.

Maar niet allen dat, ook de remmen, reflectoren zijn uiteraard ook belangrijk!
De fietscontroles zijn volop aan de gang in onze scholen (coronaproof uiteraard!).
Daarna volgen vanaf november controles op de openbare weg!Verplicht verlicht

 De laatste tijd worden heel wat fietsen gestolen uit tuinhuizen. Daarom roepen wij op om hier extra aandacht voor te hebben.

 Enkele preventietips:

fiets op slot?! OOK THUIS!