Politieraad

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad.

De leden (19) van de politieraad van Politiezone Gavers zijn:

BEYAERT Rita, BYTTIER Louis, CROES Claude, DEBEERST Nancy, DE BUCK Fleur, GUILLEMYN Thomas, HAERINCK Louis, DEPUYDT Ludo, LAINEZ Filip, LIBERT Rolande, OPSOMER Koen, SCHELFHOUT Bert, TERRYN Filip, TOP Alain, VANDEBURIE Brecht, VANDEKERCKHOVE David, VAN DEN BUSSCHE Cedric, VANDEMEULEBROUCKE Willy en VANWYNSBERGHE-ROORYCK Regine. 

Openbaarheid van bestuur vereist dat de politieraad zijn verslag publiceert.