Zonale VeiligheidsraadDe zonale veiligheidsraad is een belangrijk orgaan in elke politiezone. Het is een forum waarin burgemeesters van de betrokken gemeenten, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie of hun afgevaardigden regelmatig overleggen.

De zonale veiligheidsraad heeft een aantal belangrijke taken:

  1. Bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan: Het veiligheidsplan is een strategisch document dat de prioriteiten en aanpak van de politiezone bepaalt. In de zonale veiligheidsraad wordt dit plan grondig besproken en voorbereid.
  2. Optimaal coördineren van de uitvoering van bestuurlijke en gerechtelijke politietaken: De raad zorgt ervoor dat de verschillende politieopdrachten op een efficiënte manier worden uitgevoerd, zowel op bestuurlijk als gerechtelijk vlak.
  3. Evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan: De raad evalueert regelmatig de voortgang en resultaten van het veiligheidsplan. Hierbij wordt gekeken naar wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn.

De zonale veiligheidsraad bestaat uit vaste leden, waaronder de burgemeesters van Harelbeke en Deerlijk, de procureur des Konings in West-Vlaanderen, de korpschef van Politiezone Gavers, en de bestuurlijk directeur-coördinator voor West-Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook toegevoegde leden, zoals de gerechtelijk directeur en de zonemagistraat. Indien nodig kunnen ook deskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de vergaderingen.

De zonale veiligheidsraad komt minstens twee keer per jaar bijeen op initiatief van de voorzitter. Als er dringende zaken zijn, kan de voorzitter ook extra vergaderingen bijeenroepen. Elk lid van de raad kan ook een overleg aanvragen indien nodig.