Organisatie

Jean-Louis Dalle

De korpschef van Politiezone Gavers betreft hoofdcommissaris Jean-Louis Dalle.

HCP Dalle staat in voor de leiding en organisatie van onze zone samen met de verschillende directies.

Hij staat tevens in contact met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden en heeft ook de taak hen in te lichten omtrent de uitvoering van de opdrachten en alles wat ons korps aangaat.

De adjunct-korpschef is commissaris Heidi Decraene. Deze persoon vervangt de korpschef bij afwezigheid.