Geluidsoverlast

We willen jullie graag meer informatie verstrekken over een belangrijk aspect dat van invloed kan zijn op jullie woongenot: nachtlawaai. Het veroorzaken van nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners verstoord kan worden, is strafbaar volgens Artikel 561, 1° van het Strafwetboek. Personen die schuldig bevonden worden aan nachtlawaai kunnen bestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf. Bovendien kan ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van elke gemeente regels bevatten met betrekking tot nachtlawaai.

Voor Harelbeke en Deerlijk betreft dit telkens  Art 37 tot en met art 46 in de Algemene politieverordening.

Het beoordelen of er sprake is van nachtlawaai is voornamelijk een feitenbeoordeling. Dit betekent dat de specifieke omstandigheden van het geval in overweging worden genomen. Het Hof van Cassatie heeft duidelijk gesteld dat het misdrijf van nachtgerucht of nachtrumoer, zoals bedoeld in Artikel 561, 1° van het Strafwetboek, niet bewezen hoeft te worden aan de hand van de meetmethoden en normen van de Wet Geluidshinder of VLAREM II.

Als je hinder ondervindt van geluidsoverlast of nachtlawaai, is het vaak al mogelijk om het probleem op te lossen door simpelweg een gesprek aan te gaan met de betrokken partij. Mocht je onze hulp nodig hebben, bel dan direct het noodnummer 101. We zullen ter plaatse komen en de nodige vaststellingen doen. Het dossier wordt vervolgens overgedragen aan de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-ambtenaar, die verdere stappen zal ondernemen en indien nodig een boete tot 350 euro kan opleggen.

We willen graag een onderscheid maken tussen "evenementen" en "niet-evenementen" als het gaat om geluidsoverlast. In het geval van evenementen begrijpen we dat er vaak geluidsoverlast kan zijn, maar dit gaat vaak gepaard met plezier en vermaak voor de gemeenschap. Daarom zullen we meerdere meldingen van verschillende melders moeten ontvangen voordat we concrete stappen ondernemen.

We vertrouwen op het maatschappelijk begrip dat evenementen nu eenmaal gepaard kunnen gaan met geluidsoverlast. Het is belangrijk dat we een balans vinden tussen het toestaan van evenementen en het waarborgen van de rust en het welzijn van de omwonenden. We zullen echter optreden als de geluidsniveaus de grenzen van redelijkheid overschrijden en herhaalde klachten van verschillende melders binnenkomen.

Als het gaat om niet-evenementen, zoals terugkerende geluidshinder vanuit een specifieke bron, zullen we adequaat reageren op individuele klachten. In deze gevallen is het belangrijk dat we snel handelen om de verstoring van de rust op te lossen en een goede leefomgeving voor iedereen te waarborgen.

We willen benadrukken dat onze intentie niet is om het plezier van evenementen te belemmeren, maar eerder om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van een evenwichtige leefomgeving. We vragen om wederzijds begrip en medewerking, zodat we samen een positieve en harmonieuze gemeenschap kunnen creëren.