Evenementen

De dienst evenementen geeft advies op vraag van het college van Burgemeester en schepenen. Deze dienst neemt ook de signalisatieplannen voor hun rekening en de opmaak van vergunningen voor wielerwedstrijden.

Dit gaat om allerlei evenementen, bv: fuiven, wandelingen, eetfestijnen, rally, fietstochten, kermissen, vinkenzettingen, wielerwedstrijden, ... Zij verlenen advies en geven begeleiding waar nodig.