Handhaving openbare orde

In de zone vinden gedurende gans het jaar heel wat evenementen plaats: de meeste daarvan zonder een voorafgaande goedkeuring en hoeven ook geen bijzondere ondersteuning vanuit politie. Andere moeten uitdrukkelijk aan het gemeentebestuur worden aangevraagd.

Bij sommige daarvan volstaat het om vanuit de politiediensten het evenement op te nemen in de klassieke uitvoering van de “patrouilles” (controlerondes). Bij andere is het een must dat de politie permanent aanwezig is.

De beoordeling daarvan wordt gemaakt door de dienst beheer van de evenementen die rekening houdt met onder meer de plaats, de plaatsgesteldheid, het ogenblik, het aantal verwachte aanwezigen, de impact op het verkeer en vooral de eventuele impact op de algemene veiligheid.

De bedoeling bestaat er vooral in om de organisatoren te responsabiliseren en in essentie te voorzien in begeleidende maatregelen in eigen beheer.

De politie zal pas nadrukkelijk aanwezig zijn als het veiligheidsaspect een permanente ondersteuning vergt.