Politionele slachtofferbejegening

Een verkeersongeluk, een arbeidsongeval, … Politie is vaak de eerste officiële instantie waar slachtoffers en/of nabestaanden mee te maken krijgen. In deze materie is iedere politieambtenaar geschikt om slachtoffers en/of nabestaanden op te vangen, maar dit wordt meestal verzorgd door personen die de juiste opleiding hebben genoten. Op die manier kunnen zij de informatie gepast aanbrengen bij slachtoffers en/of nabestaanden. Zij staan in voor een eerste onthaal, bieden een luisterend oor, voorzien de burger van de juiste informatie en verwijzen (wanneer nodig) door naar gespecialiseerde diensten.

Binnen de politiezone GAVERS hebben we sinds eind 2012 een dienst slachtofferbejegening. Deze dienst bestaat ondertussen uit een 5tal vrijwillige medewerkers en één teamleider. Allen werken zij in een systeem waarbij er constant een vrijwilliger bereikbaar is en instaat voor de slachtofferbejegening 24/24uur. Zij worden opgeroepen door de dienst interventie of wijkwerking. Wanneer de slachtofferbejegenaar ter plaatse komt, staan zij volledig ter beschikking van de slachtoffers en/of nabestaanden. Op die manier kan de dienst interventie of wijk, verder gaan met hun vaststellingen.

Sinds juli 2016 was er een samenwerking met PZ Mira tot stand gebracht.

Deze tussenkomsten kaderen in een verkeersongeval, zelfdoding, natuurlijk overlijden, brand, gezinsdrama, ongeval, doodslag, arbeidsongeval, verkrachting, diefstal met geweld en verdrinking.