Alcoholcontroles in juni in Vlaams-Brabant.

In juni controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed.  Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. Hiermee wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en de justitiële overheden, een verdere daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.
In Vlaams-Brabant verminderde het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in de periode tussen 2015 en 2019 met 10%. Die dalende trend werd in 2018 doorbroken, maar de cijfers voor 2019 tonen opnieuw een daling van 3.135 ongevallen in 2018 naar 3.119 in 2019.

Rijden onder invloed blijft in Vlaams-Brabant een belangrijke ongevalsoorzaak.  Bij 11 procent van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel die in Vlaams-Brabant gebeurden in 2019 reed de chauffeur onder invloed van alcohol.

Wie als chauffeur enkele glazen gedronken heeft en dan achter het stuur plaatsneemt, vergroot de kans op een verkeersongeval. Ook de tragere reacties en de drang om grotere risico’s te nemen zijn een gevolg van rijden onder invloed. Alcohol vergroot niet alleen het ongevalsrisico, maar ook de ernst van de ongevallen. Zo loopt men met een alcoholgehalte van 1,5 promille 200 keer meer risico op een dodelijk ongeval dan in nuchtere toestand.

“Spreek af, duid een BOB aan. Als je nog zelf achter het stuur wil, wees dan zeker dat je niet te veel alcohol hebt gedronken. Dan hoef je niet bang te zijn dat je bij een controle tegen de lamp zou lopen. Er hangt je geen zware boete boven het hoofd en het belangrijkste: je brengt jezelf én anderen niet in gevaar in het verkeer”, besluit Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

Bron: https://www.vlaamsbrabant.be/