U woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?

Als u in het buitenland woont en u een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wil aanvragen dient u persoonlijk een schriftelijke aanvraag per mail of per brief te richten aan:

FOD Justitie

Centraal Strafregister

Waterloolaan 115

1000 Brussel

e-mail: strafregister@just.fgov.be

In deze aanvraag dienen volgende gegevens vermeld te worden:

  • naam en voornaam;
  • adres;
  • geboortedatum en -plaats;
  • reden voor de aanvraag;
  • handtekening van de aanvrager;
  • kopie of scan van een identiteitsdocument.

Meer informatie kan u vinden op https://diplomatie.belgium.be/.

Zie ook: Uittreksel strafregister.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 805 805.