Hoe kan ik een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Het uittreksel uit het strafregister wordt in de volksmond vaak nog het 'attest van goed gedrag en zeden' genoemd.

Uittreksel uit het strafregister

Het is een opsomming van je persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Dit document kan je aanvragen bij de dienst bevolking van je gemeente. Via de website van uw gemeente kan je het uittreksel ook steeds online aanvragen.

Voor wie?

Iedere inwoner van politiezone Getevallei, Belg of vreemdeling kan voor zichzelf een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Het uittreksel kan enkel afgegeven worden aan de aanvrager zelf of aan een persoon die een geldige machtiging voorlegt. De volmacht moet handgeschreven, duidelijk, gedateerd en ondertekend zijn en de reden van aanvraag en naam van de gemachtigde vermelden.

Benodigdheden?

Indien je het document wilt opvragen, moet je je identiteitskaart of de volmacht én een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever meebrengen.

Geldigheid

Een uittreksel uit het strafregister is twee maanden geldig en kan enkel gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uittreksel werd uitgereikt.

Meer informatie: Uittreksel strafregister.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 805 805.