E-steps, erg handig maar helaas niet zonder gevaar

De Europese Week van de mobiliteit – van 16 tot en met 22 september – is elk jaar een moment om het gebruik van zachte, milieuvriendelijke mobiliteit te promoten. Ditmaal richten we de focus op de e-step, dé nieuwe stadsmobiliteit. De populariteit van e-steps heeft ook pijnpunten aan de oppervlakte gebracht: meer ongevallen, roekeloos rijgedrag en wildparkeren. Nieuwe regels sinds 1 juli moeten daar verandering in brengen.

E-steps, erg handig maar helaas niet zonder gevaar

E-steps zijn sterk in opmars en komen vaker voor in het straatbeeld. In steden zoals Brussel worden deelsteps gretig gebruikt. E-steps halen snelheden tot 25 km per uur en zorgen voor vlotte verplaatsingen, maar ze zijn niet altijd even stabiel of gemakkelijk te hanteren. Omdat ze erg stil zijn, bijna geruisloos, kunnen ze bovendien verraderlijk zijn voor voetgangers of fietsers.

Inspecteur Sofie Lenaerts van de Federale Wegpolitie waarschuwt in een Kijk uit-reportage: “In één jaar tijd werden er drie keer meer letselongevallen met de e-step vastgesteld. Ligt het aan de populariteit of aan de onbezonnenheid? Dat laten we in het midden. Maar het kan gaan om zware verwondingen, zoals breuken in het aangezicht. Het dragen van een helm is dus zeker geen overbodige luxe!”

 

Nieuwe regels voor veiliger e-steppen

Vanaf 1 juli gelden nieuwe verkeersregels voor e-steps. Door deze aanpassingen in de wegcode is het nu een stuk veiliger voor de e-steppers zelf en voor de andere weggebruikers. Een beknopt overzicht:

Geen e-step onder de 16 jaar

Voor hun veiligheid mogen kinderen of jonge tieners niet langer met e-steps in het verkeer rijden. Voortaan geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen op specifieke plaatsen zoals in (woon)erven, speelstraten of voetgangerszones. 

Verboden op het trottoir, gelijkgesteld met fietsers

Gebruikers van e-steps worden gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Je moet dus altijd de regels voor fietsers volgen. Je mag niet langer op het voetpad rijden met je e-step, maar je moet op het fietspad rijden. Zijn er geen fietspaden, dan moet je op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

Ook verlichting is noodzakelijk als je tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag op de openbare weg wilt rijden: een wit licht vooraan en een rood achteraan, net zoals op je fiets!

Geen passagiers

E-steps zijn niet zo stabiel als een fiets en het risico op vallen en letsels is hoger. Het wordt daarom verboden om passagiers te vervoeren op een e-step. Dat geldt trouwens voor alle voortbewegingstoestellen, ook voor niet-gemotoriseerde.

Parkeren

E-steps zomaar willekeurig achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Voor e-steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert.

 

Meer weten?

  • Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025 - Het onderwerp van dit artikel sluit aan bij het fenomeen Verkeersveiligheid.