Kansspelen

Gokken is in België op zich niet strafbaar. Wat wel verboden is, is het exploiteren van kansspelen, zonder dat men daarvoor van de Kansspelcommissie een vergunning heeft verkregen.

Volgens de Wet op de Kansspelen is het dus in België verboden, onder welke vorm, op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook, één of meer kansspelen of kansspelinrichtingen te exploiteren tenzij die overeenkomstig deze wet (met schriftelijke vergunning) zijn toegestaan.