Kijk Uit : Rijbewijs B? Momentje!

Om de slaagkansen bij het praktijkexamen voor het rijbewijs B te verhogen, is vanaf 1 maart 2024 het vormingsmoment voor de begeleider terug in voege. 
En na het behalen van het definitieve rijbewijs is er een terugkommoment voor de kersverse bestuurder. 

Kijk Uit: Rijbewijs B? Momentje!