Kijk Uit: Wegwijs in de wegcode.

Het verkeer staat niet stil: extra technologieën, veranderende situaties, nieuwe wegen… Ook het verkeersreglement kende de laatste jaren ingrijpende wijzigingen. Daarom zorgt de VSV voor een cursus met een stevige opfrissing van de wegcode.