KU Leuven en Federale Gerechtelijke Politie stellen nieuwe methode voor om bloedspatten op crime scenes te analyseren

Onderzoek van crime scenes is voor politiediensten essentieel om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Dit gaat vaak gepaard met manueel werk dat veel tijd vraagt. KU Leuven ontwikkelde een nieuwe tool ‘HemoVision’ die, met behulp van slimme algoritmes, in minder dan een kwartier een bloedsporen kan analyseren en in 3D de mogelijke impact op een slachtoffer weergeeft. 

Dankzij de expertise van en de samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie kon de technologie geoptimaliseerd worden en getest worden op echte crime scenes.  

Bij een misdrijf kunnen bloedsporen terechtkomen in de omgeving. Door dit spatpatroon te analyseren, kunnen rechercheurs achterhalen wat er precies is gebeurd. Helaas zijn deze analyses bijzonder tijdrovend en niet altijd evident om uit te voeren. Bij gebruik van HemoVision volstaat het om foto’s te uploaden en in minder dan een kwartier tijd geeft de tool accurate 3D-visualisaties van de mogelijke impact op het slachtoffer. 

Met behulp van slimme algoritmes trainden we onze tool om verschillende impactmogelijkheden te genereren op basis van een bepaald bloedspoorpatroon. Rechercheurs kunnen deze gebruiken om hun verschillende hypotheses te toetsen en, al dan niet, uit te sluiten. Door samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie konden we HemoVision testen op echte crime scenes en aanpassen aan de noden van de toekomstige gebruikers”, vertelt onderzoeker Philip Joris van KU Leuven en oprichter van Forentrics, de spin-off achter HemoVision. “Het voordeel van HemoVision is dat de tool niet alleen snel maar ook heel nauwkeurig werkt. Dat bespaart rechercheurs enorm veel tijd en moeite”, vult medeoprichter Ruben Moermans aan. 

Innovatie heeft altijd deel uitgemaakt van het DNA van de Federale Gerechtelijke Politie”, legt directeur-generaal ad interim van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) Laurent Blondiau uit. “Toch voelden we enkele jaren geleden de behoefte om onze aanpak meer te structureren. Deze werd geformaliseerd in het luik innovatie van het plan 'DGJ 3.0', dat tot doel heeft van DGJ een steeds gespecialiseerder en doeltreffender politiekorps te maken om de georganiseerde misdaad en het terrorisme efficiënt te bestrijden. Een van onze manieren om van de Federale Gerechtelijke Politie een echte innovator te maken, is de structurele samenwerking tussen onze directies en de academische wereld. Deze samenwerking met KU Leuven is daar een opmerkelijk voorbeeld van.” 

Sinds de lancering van het plan DGJ 3.0 heeft de Federale Gerechtelijke Politie tal van innovatieprojecten geïmplementeerd en ontwikkeld. Een van deze projecten betreft de digitale afstapping op de crime scenes. Het is in het raam van deze technologie dat het partnerschap tussen de Directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) en KU Leuven is ontstaan. “We zijn blij dat we aan de ontwikkeling van HemoVision hebben kunnen meewerken. Het zal een aanwinst zijn voor de Belgische en internationale politie, maar ook voor de samenleving in haar geheel. De software zal de hele gerechtelijke keten veel tijd besparen. Bovendien is hij zeer visueel en maakt hij het eenvoudiger om de feiten in het hof van assisen te begrijpen. Hij wordt momenteel naast onze gebruikelijke methodes toegepast”, verklaart de directrice van de Directie van de technische en wetenschappelijke politie Sabien Gauquie. 

De onderzoekers van KU Leuven beperken zich niet tot de Belgische politiediensten maar hopen ook verschillende internationale spelers te overtuigen HemoVision te gebruiken. “Dankzij €50.000 starterssteun van VLAIO, financiële steun vanuit de KU Leuven-onderzoeksgroep Beeld- en Spraakverwerking en het deskundig advies van KU Leuven Research & Development, kunnen we ons als spin-off professioneel in de markt zetten”, zegt Philip Joris. 

 

Labels