Racisme en ontkenning genocide

Ook het internet is niet vrij van racistische en negationistische uitlatingen of publicaties.

Racisme / Xenofobie

Ook het internet is niet vrij van racistische uitlatingen of publicaties. Dergelijke illegale handelingen die via / op het internet gepleegd worden kunnen vervolgd worden op basis van de Wet van 30 juli 1981 die straffen voorziet voor uitlatingen of publicaties die aanzetten tot discriminatie en vreemdelingenhaat.

Negationisme

De ontkenning van de genocide (negationisme) is strafbaar volgens Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.