Safer Internet Day

Elf februari was Safer Internet Day, de Werelddag voor een veilig internet. Al 11 jaar lang wordt in meer dan 90 landen, waaronder de 28 landen van de Europese Unie, jaarlijks campagne gevoerd om van het internet een gebruiksvriendelijke en veilige omgeving te maken. De editie 2014 had als thema « Samen voor een beter internet » en legde de nadruk op de creatie van positieve inhoud.

Hoewel vooral jongeren het doelpubliek zijn, moedigt de campagne iedereen aan zich verantwoord te gedragen.Een recente enquête van de ombudsdienst van de Communauté Wallonie Bruxelles in de leeftijdsgroep van 12/15 jaar wees uit dat 77 % een smartphone heeft en dat 75 % van het surfen via dit medium gebeurt.

De enquête leert ons ook dat ze minstens 1 uur per dag online zijn. Voor 13 % is dit 3 tot 5 uur. Als u kinderen hebt, weet u dat ze vooral foto's en video's delen. Ze zijn ook zeer actief op sociale media en geven blijk van veel talent in de inhoud die ze creëren.

In België is Child Focus de partner van deze campagne. De vereniging schrijft op haar website dat jongeren kunnen meedoen door respect te tonen op het internet, door de creatie van positieve inhouden te stimuleren, door de sociale netwerksites verstandig te gebruiken, door te strijden tegen cyberpesten of door ongepaste inhoud op het net te melden. Ouders en beroepsmensen moeten de kinderen begeleiden in hun digitale ervaring door te communiceren, in dialoog te treden en belangstelling te tonen voor hun online activiteiten. Tot slot hebben ook de vertegenwoordigers van de bedrijfswereld en de politieke wereld een rol te vervullen door de creatie van positieve inhoud voor jongeren te ondersteunen, door een duidelijk privacybeleid te voeren en door meldpunten op te richten die voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar konden deelnemen aan een grote quiz die uit twee delen bestond: een reeks vragen over de veiligheid van het internet en een creatief gedeelte waarin ze drie voorstellen mochten doen om van het internet een betere wereld te maken.Op de website Clicksafe van Child Focus vindt u de resultaten van de wedstrijd en tal van andere nuttige informatie.

www.clicksafe.be