Criminaliteitscijfers op laagste punt sinds 2000

BRUSSEL, 06/07/2018. - De Federale Politie publiceerde vandaag de politiële criminaliteitsstatistieken van het jaar 2017 op de website www.stat.federalepolitie.be. Deze cijfers zijn de geregistreerde feiten, afkomstig van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en geven het aantal processen-verbaal weer die de Lokale en Federale Politie hebben opgesteld. Niet alleen voltooide feiten tellen mee, maar ook pogingen. De cijfers zijn in feite een weerspiegeling van de activiteiten van alle politievrouwen en –mannen in de dagelijkse uitoefening van hun job.

"Deze criminaliteitsstatistieken zijn van fundamenteel belang voor ons beleid, maar de interpretatie ervan evenzeer. Werken zonder cijfers is blind werken, maar we mogen ons ook niet laten verblinden door de cijfers." aldus Commissaris-Generaal Marc De Mesmaeker.
 

Statistiques policières de criminalité 2017

De cijfers

Het aantal geregistreerde feiten is met 3,2 % gedaald tegenover het jaar ervoor. Dit is een belangrijke daling sinds het begin van de metingen en sinds de piek van 2011, maar dit betekent niet dat de criminaliteit gedaald is. Ook in andere Westerse landen zien we deze daling, die ook wel ‘international crime drop’ wordt genoemd. Het fenomeen zou te verklaren kunnen zijn door wat men noemt de ‘security hypothese’: door de toename van het aantal camera’s, van inbraakpreventie, van politiemensen en militairen op straat … wordt het moeilijker om (ongemerkt) misdrijven te plegen. Een lagere aangiftebereidheid bij de bevolking zou eveneens deze dalende cijfers kunnen verklaren, maar daarop zullen de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2018  een beter antwoord kunnen geven.
 

Inbraken dalen opnieuw

Onder andere dankzij doorgedreven samenwerking met partners binnen en buiten de politie, stellen we een opmerkelijke daling vast van de cijfers van het fenomeen ‘diefstallen’. Hieronder vallen inbraken in woningen (- 6,6 %), autodiefstallen (- 4,8 %), diefstallen gewapenderhand (- 5,4 %) en diefstallen uit voertuigen (- 12,1 %). Aan de reeds hierboven genoemde verklaringen voor de dalende cijfers, kunnen we voor wat betreft de woninginbraken zeker de privébewaking, de samenwerking met UNIZO, het vakantietoezicht, de sensibiliseringsacties zoals ‘1 dag niet’ enzovoort toevoegen. Wat ook niet onbelangrijk is in de daling van het aantal autodiefstallen, is de oprichting – en ondertussen forse uitbreiding - van een ANPR -netwerk op het Belgisch grondgebied, waardoor daders beperkt worden in hun mobiliteit. Ook technopreventie heeft zeker een grote rol gespeeld. Denk hierbij aan alarmsystemen, startsleutels, gps-lokalisatie enz. Bovendien zal elke burger - normaal gezien toch - een autodiefstal aangeven, waardoor we de cijfers als redelijk volledig durven beschouwen.    
 

Digitale evolutie

We organiseren ons leven steeds meer online en deze evolutie heeft zijn impact op de misdrijven die via het internet gebeuren. De politie heeft daar oog voor en levert belangrijke inspanningen om een beter beeld te krijgen van de ICT-criminaliteit. De cijfers voor internetfraude zijn in 2017 met 5,9 % gestegen tegenover het jaar ervoor, wat op zich logisch is, denk bijvoorbeeld aan de toename van het online shoppen. ICT is niet alleen iets waartegen de politie moet strijden; het kan haar ook helpen in de strijd tegen criminaliteit. Toepassingen als FOCUS en ANPR zijn daar een voorbeeld van. Preventie rond dit thema blijft een absolute must.
 

Terrorisme en radicalisme

De cijfers voor 2017 tonen een sterke daling (-37,4 %) tegenover het jaar 2016. Dit is positief, maar ze zijn wel nog altijd veel hoger dan in 2014 of nog daarvoor. Bovendien is elk feit er sowieso één te veel: deze afschuwelijke daden hebben nog altijd te veel doden en zwaargewonden als gevolg. Zoals al gezegd, vertegenwoordigen de cijfers processen-verbaal en dus harde informatie. De gerechtelijke informatierapporten over deze materie worden dus niet opgenomen in de cijfers. De politie blijft daarom sterk inzetten op terrorisme, omdat dit een zeer maatschappij-ontwrichtend fenomeen is met een enorme impact op het onveiligheidsgevoel.

Ontdek de cijfers op www.stat.federalepolitie.be.