Algemene Beleidsnota

De algemene beleidsnota van de politiezone 5344 Brussel Noord wil rekenschap afleggen van de werkwijze die ze toepast om haar dienstverlenende beleid ten aanzien van de bevolking te voeren, alsook over de voornaamste behaalde resultaten.

Ze beschrijft de pistes die ze volgt om haar voornaamste doelstellingen te verwezenlijken, met name de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren om de veiligheid van de burgers te verhogen en om de tevredenheidsgraad van de bevolking te vergroten.

U kan de algemene beleidsnota's hieronder raadplegen.