CIAO, de politie ontmoet de bevolking

CIAO - Coördinatie Overlegassistenten-Operationeel kader

De ciao-operaties zijn ontmoetingspatrouilles te voet die bedoeld zijn om contacten te leggen met de bevolking (« ciao/ goedendag») buiten het repressieve kader. De burgers stellen het erg op prijs om met de politie te kunnen spreken buiten de context van de politie-interventies. Het feit dat men de tijd neemt om naar hen te luisteren wordt erg gewaardeerd, hetgeen tegelijk ook het politie-imago ten goede komt.

CIAO

De ciao-operaties zijn een initiatief van de overlegassistenten. Het bijzondere eraan is dat zij telkens georganiseerd worden met vertegenwoordigers van alle functionaliteiten van de zone. De personeelsleden van de verschillende diensten gaan terzelfder tijd op het terrein. Het politiewerk kan hierdoor doeltreffender verlopen en het feit dat de functionaliteiten heel ruim vertegenwoordigd zijn, laat toe om elke situatie op transversale wijze te beheren.

Afhankelijk van de criminogene situatie van de zone worden er ook ciao-operaties georganiseerd per thema:

De ciao's "personen met een handicap"

In samenwerking met de directie Verkeer gaan de overlegassistenten langs bij alle personen die houder zijn van een mindervalidenkaart. De legitimiteit of de conformiteit van de kaarten wordt gecontroleerd. Hierbij gaat men ook na of er een voertuig geparkeerd is op de parkeerplaats voor personen met een handicap en neemt men contact op met de eigenaar van het voertuig om te verifiëren of zijn kaart in orde is

De "ciao's met bewustmakingsfilmpjes"

In samenwerking met de directie Verkeer wordt er een wegversperring ingericht. Wie zonder gordel rijdt of zijn gsm gebruikt achter het stuur wordt tegengehouden. De bestuurders worden uitgenodigd om een "choquerend" filmpje te bekijken om hen te wijzen op de dodelijke gevaren van hun inbreuk. Daarna gaan de overlegassistenten het filmpje nabespreken met de betrokken overtreders. Het is de bedoeling om hen bewust te maken van de ernst van de feiten, zowel voor zichzelf als voor de andere weggebruikers.

De Shop-CIAO's

In samenwerking met de diensten Sociale Wetten gaan de overlegassistenten langs bij de handelaars.

De "doggy-ciao's"

In samenwerking met de hondenbrigade gaan de overlegassistenten naar de parken. Ze spreken iedereen aan die zijn hond uitlaat zonder leiband. Ze herinneren hen aan het algemeen politiereglement en overhandigen hen een brochure die zij hierover uitgewerkt hebben. Ze feliciteren ook diegenen die hun hond wel aan de leiband houden.

De ciao's "diefstallen uit voertuigen"

De overlegassistenten en de andere deelnemers van de ciao doorkruisen de straten en controleren alle voertuigen op rondslingerende voorwerpen. Is dit het geval, dan nemen zij contact op met de eigenaar van het voertuig om hem uit te leggen wat de gevolgen kunnen zijn van het achterlaten van voorwerpen in een voertuig. Ook zij ontvangen een brochure met nuttige tips die door de overlegassistenten uitgewerkt werd.

CIAO Fiesta

De overlegassistenten gaan naar kleine supermarkten en spreken bejaarden aan om hen te wijzen op de gevaren van zakken- rollerij. Ook zij ontvangen een preventie- brochure die door de overlegassistenten uitgewerkt werd (in verband met diefstal van bankkaarten, van halssnoeren, enz.).

De ciao's "hercontactname"

De overlegassistenten en de deelnemers van de ciao keren daags nadat een politie- operatie plaatsgevonden heeft terug naar de betrokken wijk. Het is de bedoeling om na te gaan hoe de bewoners zich voelen na deze repressieve acties en om in voorkomend geval bijkomende uitleg te geven over het waarom van de gerechtelijke operatie.