De Politiezone van Brussel Noord

Het gebied van onze Politiezone (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) bestaat uit 3 van de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere en beslaat 14,30 km². In 2017 telt de Politiezone 200.551 inwoners. Net zoals in het hele Brusselse Gewest wordt er een sterke bevolkingsgroei vastgesteld van 23% tussen 2002 en 2017.

Wat betreft de bevolkingsdichtheid tekent de Zone het hoogste cijfer op van Brussel (14.024 inwoners per km²).

.

Kenmerkend voor de Politiezone Brussel Noord is de multiculturaliteit, door de verschillende nationaliteiten van de inwoners die hier samenleven.

Wat betreft mobiliteit zijn de grote verkeersassen vaak verzadigd tijdens de spitsuren doordat heel wat pendelaars in Brussel komen werken.

Naast het wegennetwerk beschikt de Zone op haar grondgebied over een uitgebreid openbaar vervoersnet. Enkele belangrijke treinstations (Brussel-Noord, Schaarbeek, Meiser, Evere en Bordet) vinden plaats op het grondgebied. Daarnaast rijdt de metro ook in de Zone (Madou, Kruidtuin, Rogier) en is er de premetro verbinding noord-zuid. Tenslotte rijden er heel wat bussen en trams op haar domein.

Door de vestiging van talrijke ministeries op het grondgebied van de Zone en door de onmiddellijke nabijheid van de NAVO vertrekken of passeren er talrijke betogingen in onze Zone. Verder is de noord-zuidas van de hoofdstad het voorkeurstraject van alle grote massabijeenkomsten waarvoor veel mobilisatiecapaciteit nodig is voor het bewaren van de openbare orde.De Zone geniet van de aanwezigheid van: meerdere grote groene ruimtes (Josaphatpark, Sint- Vincentiuspark), winkelwijken (Brabant, Helmet, Sint-Joostplein, Leuvensesteenweg, Paduwa, Vredesplein,...), zakenwijken (Manhattan, Madou, Leopold III), een zestigtal scholen, 9 ambassades en consulaten, 2 ziekenhuizen, 1 psychiatrisch centrum, 40 religieuze gebouwen, 38 hotels, honderden restaurants/cafés/bars en drankgelegenheden en een groot aantal winkels.