De politieraad

De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn de volgende:

  • Goedkeuren van de personeelsformatie.
  • Goedkeuren van de jaarlijkse begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekening van de politiezone.
  • Aanwerving en benoeming van het personeel
  • Overheidsopdrachten, machtiging om in rechte op te treden.

De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen.

De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn de volgende:

  • Goedkeuren van de personeelsformatie.
  • Goedkeuren van de jaarlijkse begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekening van de politiezone.
  • Aanwerving en benoeming van het personeel
  • Overheidsopdrachten, machtiging om in rechte op te treden.

De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen.