Het politiecollege

Het politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters van de zone: Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node.

Het politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters van de zone: Schaarbeek,  Evere en Sint-Joost-ten-Node.

Het gaat respectievelijk om:

  1. De heer Bernard Clerfayt , titelvoerend burgemeester van Schaarbeek, thans vervangen door de Mevrouw Cécile Jodogne, dienstdoend burgemeester - voorzitter van het politiecollege
  2. De heer Rudi Vervoort, titelvoerend Burgemeester van Evere, thans vervangen door de heer Ridouane Chahid, dienstdoend burgemeester van Evere
  3. De heer Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node

Het Politiecollege oefent de bevoegdheden van het college van Burgemeester en Schepenen uit op vlak van beheer van de politiezone.Zo is het politiecollege van de politie bevoegd voor bepaalde overheidsopdrachten en is het bij wet aangesteld als hogere tuchtoverheid.Ook stelt het politiecollege de agenda van de politieraad vast en maakt het de algemene richtlijnen op met betrekking tot de werking en de oriëntatie van de politiezone (bijv. het zonale veiligheidsplan).Het politiecollege komt wekelijks samen.De korpschef, de adjunct-korpschef en de zonesecretaris wonen eveneens de vergaderingen van het politiecollege bij.