Olivier Slosse, KorpschefHoofdcommissaris Olivier Slosse is de Korpschef van de Politiezone.

Hij is officieel in functie getreden op 13 januari 2022. 

Op 13 janurai heeft de Hoofdcommissarias Olivier Slosse de eed afgelegd als Korpschef van de Politiezone Brussel Noord.

De Korpschef van PolBruNo stelt het volgende: “Ik ben er trots op dat ik aan het hoofd mag staan van het creatieve en dynamische politiekorps van de Zone PolBruNo. Tijdens mijn mandaat zal ik erop toezien om samen met alle leden van PolBruNo de vertrouwensband tussen politie, bevolking en maatschappelijk middenveld te onderhouden. Dit vertrouwen is essentieel in de dagelijkse contacten met de burgers, maar ook in onze hoedanigheid als instelling in een democratische maatschappij. De kwaliteit van het eerste contact met de politie, innovatie, proefondervindelijk werken, democratische verankering en een gemeenschapsgerichte politiezorg als basis voor de dienstverlening aan de bevolking, zullen de prioriteiten van mijn mandaat vormen dankzij de leden van de Zone, hun inzet en hun professionele inspanningen.”

Wie is Hoofdcommissaris Olivier Slosse?

Hoofdcommissaris Olivier Slosse, die psycholoog van opleiding is, trad in 1995 toe tot de Politie van Brussel als inspecteur. In de loop van zijn 26 jaar ervaring binnen het Politiekorps is HCP Slosse opgeklommen tot het officierenkader binnen de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Zijn carrière als officier bracht hem eerst bij de functies van Nabijheidsofficier en Officier Bijzondere Wetten. Vervolgens werd hij verantwoordelijk voor de Dienst Documentatie en Opleiding van Polbru. Sinds 2017 oefende Olivier Slosse de functie van Beheersdirecteur uit en was hij lid van het directieteam van de grootste Zone van het land.