Algemene Politiereglementen

Het algemeen politiereglement behelst de opdrachten van de gemeente omtrent de goede werking van de politie onder meer de openbare veiligheid, gezondheid en rust.

Het algemeen politiereglement behelst de opdrachten van de gemeente omtrent de goede werking van de politie onder meer de openbare veiligheid, gezondheid en rust.

Sinds september 2020 zorgt een gemeenschappelijke algemene politieverordening voor de 19 Brusselse gemeenten echter voor samenhang en gemeenschappelijke regels. Specifieke Politiebesluiten, -verordeningen of -reglementen kunnen dit gemeenschappelijke APR voor elke gemeente aanvullen.