Over ons

De geïntegreerde politie bestaat uit twee niveaus: de Federale Politie en de lokale politie. De politiezone Brussel Noord behoort tot de lokale politie en is één van de zes lokale politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De gemeentes Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node vormen samen de politiezone Brussel Noord.

De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn de volgende:

  • Goedkeuren van de personeelsformatie.
  • Goedkeuren van de jaarlijkse begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekening van de politiezone.
  • Aanwerving en benoeming van het personeel
  • Overheidsopdrachten, machtiging om in rechte op te treden.

De politieraad komt minstens vier keer per jaar samen.

 

Het politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters van de zone: Schaarbeek,  Evere en Sint-Joost-ten-Node.

Het gaat respectievelijk om:

  1. De heer Bernard Clerfayt , titelvoerend burgemeester van Schaarbeek, thans vervangen door de Mevrouw Cécile Jodogne, dienstdoend burgemeester - voorzitter van het politiecollege
  2. De heer Rudi Vervoort, titelvoerend Burgemeester van Evere, thans vervangen door de heer Ridouane Chahid, dienstdoend burgemeester van Evere
  3. De heer Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node

Het Politiecollege oefent de bevoegdheden van het college van Burgemeester en Schepenen uit op vlak van beheer van de politiezone.

Zo is het politiecollege van de politie bevoegd voor bepaalde overheidsopdrachten en is het bij wet aangesteld als hogere tuchtoverheid.

Ook stelt het politiecollege de agenda van de politieraad vast en maakt het de algemene richtlijnen op met betrekking tot de werking en de oriëntatie van de politiezone (bijv. het zonale veiligheidsplan).

Het politiecollege komt wekelijks samen.

De korpschef, de adjunct-korpschef en de zonesecretaris wonen eveneens de vergaderingen van het politiecollege bij.

U vindt hieronder het beleid (visie en waarden), de actieplannen (prioriteiten) en projecten van de politiezone Brussel Noord.

De federale politie publiceert geregeld op hun website de criminaliteitscijfers voor alle regio's, politiezone's en gemeenten van het land. Het betreft de enige officiële bron aangaande de criminaliteit.

Het algemeen politiereglement behelst de opdrachten van de gemeente omtrent de goede werking van de politie onder meer de openbare veiligheid, gezondheid en rust.