Commissariaten

Alle adressen en openingsuren van onze vijf commissariaten en  politieantennes.

Om veiligheids- en kwaliteitsredenen, alsook met het oog op de opvolging van de aanvragen en de behandeling van de klachten, worden de telefonische oproepen naar de zonale dispatching en naar de onthaaldiensten van de commissariaten van de Politiezone Brussel Noord opgenomen.