Nieuws

Politiezone Brussel Noord stelt bijna 200 covidpv’s op voor manifestanten ambassade Guinee

Op zaterdag 24 oktober waren er een 200-tal manifestanten aanwezig vlakbij aan de ambassade van Guinee op de Auguste Reyerslaan te Schaarbeek, op het grondgebied van de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere). Eerder deze week werden er ook al samenscholingen georganiseerd voor de ambassade.

Restaurant met 200 aanwezigen bestuurlijk gesloten door politiezone Brussel Noord

Het afgelopen weekend was de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) talrijk aanwezig op het terrein. Er werd eveneens een specifieke patrouille in plaats gesteld om erop toe te zien dat de coronamaatregelen werden nageleefd en gerespecteerd.

4 verdachten gearresteerd en 1000-tal voorwerpen gevonden tijdens operaties zakkenrollerij door politiezone Brussel Noord

Feiten: Gewone heling
Datum en plaats: 13 september en 17 september 2020, Schaarbeek en Anderlecht
Verdachten: G.Y. (24 jaar); K.A. (24 jaar); A.A. (36 jaar); E.L.B. (28 jaar).

De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) voerde op 13 en 17 september twee operaties uit naar aanleiding van een lopend dossier naar zakkenrollerij in de Noordwijk dat in 2019 door de politie werd opgestart. De operaties vonden plaats in het kader van het actieplan Noordwijk, de strijd tegen pickpockets en gewone heling op het grondgebied van de politiezone. Deze acties werden uitgevoerd door de Gerechtelijke Gecentraliseerde Brigade (GGB) in samenwerking met de Brigade Beveiliging van het Vervoer (BBV) van de politiezone Brussel Noord.

26.305 verkeerspv’s opgesteld door de politiezone Brussel Noord in juni, juli en augustus 2020

Sinds enkele jaren al is de verkeersveiligheid een van de prioriteiten van de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere). Deze zomer was dit niet anders, ondanks de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van toepassing zijn. Met de start van het nieuwe schooljaar blijft de verkeersveiligheid een prioriteit voor de lokale politie.

Met 26.305 verkeerspv’s opgesteld in de maanden juni, juli en augustus 2020, zet de politiezone haar verbaliseringsbeleid voort op het grondgebied van de gemeenten om de subjectieve pakkans bij de bestuurders nog te verhogen. « Ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat iedereen veilig huiswaarts kan gaan! »

Straatintimidatie: opleiding voor de politiemensen samen met de vzw “Touche Pas À Ma Pote”!

De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) hecht veel belang aan het opvangen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld. Er bestaat een wettelijk kader dat toelaat om dit specifieke soort geweld vast te stellen en te vervolgen. Er stelt zich echter een probleem bij de toepassing ervan.

De slachtoffers aarzelen vaak om klacht in te dienen. En anderzijds is het voor de politiemensen moeilijk om het feit correct te identificeren en om aldus zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de slachtoffers. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek gewel”, erkent hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie Brussel Noord.

 

Vanuit deze vaststellingen zal de politiezone een opleiding aanbieden aan haar politiemensen, in partnerschap met de vzw “Touche Pas à Ma Pote”.