Laatste nieuws

Het politiecollege van de politiezone MINOS deelt u mee dat de politieraad heeft vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis te BORSBEEK op woensdag 26 juni 2019 om 20.00 uur.