PZ Minos voert controle uit op dag- en nachtwinkels

Op 15 april 2023 voerden de lokale besturen en de lokale politie Minos een multidisciplinaire controle uit op verschillende handelszaken. De actie vond plaats met ondersteuning van het ARIEC (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) Antwerpen van de federale politie en in overleg met de FGP (Federale Gerechtelijke Politie), het Parket en het arbeidsauditoraat.

foto

Dag- en nachtwinkels werden gecontroleerd. De controle kwam er op vraag van de besturen en de politiezone en kadert in de bestuurlijke aanpak.

De lokale politie organiseerde een actie naar aanleiding van vermoedelijke wanpraktijken van een aantal handelszaken op hun grondgebied. Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken handelszaken zich aan de verschillende regelgevingen houden en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen. De lokale politie Minos werkte tijdens deze controle samen met de volgende externe partners: de douane, het FAVV, de Arbeidsinspectie, de FOD Volksgezondheid.

Uiteindelijk werden acht handelszaken gecontroleerd waaruit verschillende vaststellingen zijn voortgekomen zoals bv.:  niet-vergunde verkoop van CBD (cannabidiol olie) en alcohol, inbreuken op de gokwetgeving, voedselveiligheid waarbij voedingsartikelen werden vernietigd, tewerkstelling, accijnzen, drugs enz.

De lokale overheden van Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem willen voorkomen dat lokale handelszaken worden gebruikt voor criminele inmenging en overlast veroorzaken in de buurt. Daarom keurden de besturen een lokaal politiereglement goed waarin staat dat handelszaken aan regels zijn onderworpen om zo te voorkomen dat de criminele wereld de lokale economie infiltreert. Het handhaven kadert mee in het opvolgbeleid.

Contactgegevens

Lokale Politie Minos

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het ARIEC Antwerpen kan de pers contact opnemen met de perswoordvoerder van de lokale politie Minos: via 03 451 98 00 of communicatie@politieminos.be.

Federale Politie Antwerpen:

Voor meer informatie over de werkzaamheden van het ARIEC Antwerpen kan de pers contact opnemen met de directeur-coördinator van het arrondissement Antwerpen, via FPF.Ant.Communicatie@police.belgium.eu

 Multidisciplinaire controles zijn controles die worden georganiseerd met verschillende partners en bestaan uit een flexibel samengestelde teams. De doelstelling van de actie bepaalt welke diensten (Vlaamse en federale inspectie- en controlediensten, gemeentelijke diensten, etc.) deelnemen. Bij een bestuurlijke actie ligt de coördinatie bij het lokale bestuur en haar politie.

De bestuurlijke aanpak zet in op het voorkomen en bestrijden van lokale inmenging vanuit de georganiseerde criminaliteit door gebruik te maken van de lokale bevoegdheden en in nauwe samenwerking met strafrechtelijke, socio-economische en fiscale partners.

ARIEC Antwerpen (Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Antwerpen) is een dienst van de Federale Politie en heeft als opdracht de gemeentebesturen en lokale politie te ondersteunen in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ze leveren oa. juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgen bovenlokale fenomenen op en leveren bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein.

 

Labels