Beleidsdocumenten

De prioriteiten van onze politiezone zitten vervat in het zonaal veiligheidsplan en kan je raadplegen via onze website.

Van elke vergadering van de politieraad vind je hier zowel de agenda, als de lijst van beslissingen die werden genomen.

De prioriteiten van onze politiezone zitten vervat in het zonaal veiligheidsplan en kan je raadplegen via onze website.

Van elke vergadering van de politieraad vind je hier zowel de agenda, als de lijst van beslissingen die werden genomen.