Laatste nieuws

Aangepaste openingsuren onthaal omwille van corona-maatregelen

Omwille van de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, heeft onze politiezone besloten om bijkomende voorzorgen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.