Laatste nieuws

Prioriteiten politiezone BoDuKaP 2020 - 2025

Sinds dit jaar is het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone BoDuKaP in voege. Dit plan geeft de prioriteiten weer die de politiezone in samenwerking met het parket van de procureur des Konings en de federale politie heeft bepaald voor de volgende zes jaar. De gekozen strategische doelstellingen zullen de komende jaren vanuit de visie van “het leveren van een kwaliteitsvolle politiezorg” verder uitgewerkt worden.