Vermissingsfiche

Binnen de procedure om snel vermiste personen met dementie terug te kunnen vinden, is de vermissingsfiche een zeer nuttig instrument. Dit document bevat alle nuttige informatie over de persoon met dementie die dwaalgedrag vertoont.

Je kan het document hier downloaden.

De vermissingsfiche bestaat uit twee delen. Het eerste moet vooraf ingevuld worden door de persoon/dienst die zorg draagt – het woonzorgcentrum, de thuiszorgdienst of de mantelzorger – voor de persoon met dementie. Hierin staat vooral algemene informatie over de betrokkene: foto, persoonsbeschrijving, gegevens van contactpersonen, vaste wandelroutes, vertrouwde plaatsen, … De vermissingsfiche wordt bewaard op een centrale plaats in het woonzorgcentrum of thuis.

Deel 2 wordt ingevuld op het moment van de vermissing. Hierin staat alle informatie die het de politie in staat moet stellen om de vermiste zo snel mogelijk terug te vinden. De politiemedewerkers vinden hierin het antwoord op vragen als ‘wat draagt de vermiste?’, ‘op welke manier verplaatst de persoon met dementie zich?’, ‘is er al een zoektocht opgestart?’, …