Algemeen politielandschap

De politiediensten in België zijn gestructureerd op een federaal (federale politie) en een lokaal niveau (lokale politie).

Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Federale politie

De federale politie staat onder leiding van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en voert bovenlokale en nationale opdrachten uit.

Het takenpakket loopt uiteen van de bescherming van de leden van de koninklijke familie tot het onderzoeken en aanpakken van terrorisme. Daarnaast biedt de federale politie gespecialiseerde steun aan de lokale politie.

Lokale politie

De lokale politie, waartoe ons korps behoort, verzorgt voornamelijk de basispolitiezorg op lokaal vlak en kan daarnaast worden ingezet voor federale taken.

De lokale politie omvat diverse politiezones, waarvan sommige politiezones slechts één gemeente omvatten, andere bestaan uit twee of meer gemeenten. Onze politiezone is een meergemeentezone en bestaat uit de gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte.

Gemeenschapsgerichte politiezorg

Zowel de federale als de lokale politiediensten voer hun taken uit in de geest van een gemeenschapsgerichte politiezorg. Het concept 'Community Policing' berust op vijf waarden, die ook door ons korps worden nagestreefd.

Externe oriëntering

De politie staat niet tegenover de samenleving, maar er middenin; geïntegreerd in de maatschappij. Hierdoor is de politie zich snel bewust van wat er leeft en speelt qua veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Probleemoplossend werken

De politie reageert niet enkel op de problemen nadat ze zich hebben voorgedaan maar probeert de veroorzakende factoren te identificeren en daarop tijdig in te spelen (preventie).

Partnerschap

In samenwerking met tal van andere hulpdiensten en partners werkt de politie aan een algemeen veiligheidsbeleid. De politie is niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor veiligheid en leefbaarheid.

Verantwoording

De politiediensten leggen verantwoording af over de antwoorden die ze formuleerden op vragen en noden van de belanghebbenden.

Bekwame betrokkenheid

Zowel de politiediensten als de burgers dienen gezamenlijk problemen van veiligheid en leefbaarheid aan te pakken.