Evenementen

In de politiezone BODUKAP vinden heel wat evenementen plaats die de parkeermogelijkheden in bepaalde straten of de verkeersdoorstroming in en rond onze zone beïnvloeden. Via de interactieve kaart "Hinder in kaart" van de Vlaamse overheid kan je nakijken welke straten afgesloten zijn, hoe het verkeer omgeleid wordt, waar je zeker niet mag parkeren,…

Verkeer

Geen resultaten gevonden.