Interventie

Berlaarbaan 227
2860 Sint-Katelijne-Waver

Telefoon

Opgelet: dit e-mailadres wordt niet permanent bemand. Bel voor dringende meldingen nog steeds naar ons zonaal onthaal of het noodnummer.

De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Dit antwoord kan, gezien het geval en de context (ernstig, dringende noodzaak, aard van de feiten) onmiddellijk of uitgesteld worden; in dit laatste geval moet de hulpvrager op de hoogte gebracht worden van de oorzaak en van de tijdsduur van vertraging. Deze functie wordt de klok rond binnen elke politiezone georganiseerd.

Openingsuren

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week