GDPR - Privacybeleid

Als politiezone hechten wij veel belang aan de bescherming van het privéleven van de burger.

De algemene privacyverklaring heeft als doel de burger te informeren over de beginselen die aan de basis liggen van de verzameling, het gebruik en de bewaring van de persoonsgegevens binnen onze politiezone Bodukap.

Als bijlage de volledige brochure die je kan consulteren.