Missie, visie en waarden

De lokale politie heeft als opdracht om de leefbaarheid en de veiligheid in de zone te verbeteren. Waar staan we voor en hoe gaan we te werk?

De opdrachtverklaring van de Lokale Politie BODUKAP is:

Als medewerkers van de politiezone leveren wij een kwaliteitsvolle politiezorg door:

  • zichtbaar aanwezig, aanspreekbaar en contacteerbaar te zijn
  • oplossingsgericht te werken, in overleg met onze partners en geëngageerd en gepast tussen te komen

In de uitvoering van onze taken behandelen wij u:

  • correct en onpartijdig
  • rechtvaardig en betrouwbaar
  • respectvol en discreet
  • loyaal en integer

Wij handelen collegiaal

om zo een prettige samenwerking tussen de medewerkers en alle diensten van ons korps na te streven

Wij doen dit

door ons respectvol, verantwoordelijk, open en met vertrouwen op te stellen en er te zijn voor elkaar.

Onze slogan luidt:

Samen sterk door vertrouwen en openheid

Logo PZ