Agenda en verslagen politieraad

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan je hier de agenda, verslagen alsook de lijst van beslissingen van de politieraad terugvinden. Deze documenten blijven tenminste 1 jaar raadpleegbaar vanaf de datum van de zitting waarin ze zijn goedgekeurd.

Onderstaand in bijlagen kan je de agenda's, besluitenlijsten en verslagen van de politieraden vinden.